Celý sortiment dětských elektrických vozítek a plyšových hraček naleznete na našich nových stránkách www.carforkids.cz
TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY:
Aktuality:

Cestovní kufry T-Class - nyní sleva 50% a POŠTOVNÉ ZDARMA!

Srovnání Cen.cz - Nejrychlejší vyhledávání zboží

Informace o ochraně osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Anglická zkratka GDPR. Dále se řídíme platnými zákony České republiky.

9.2 Provozovatelem internetového obchodu Rono.cz  je Roman Novák ( dále prodávající ), který tímto prohlašuje, že veškeré uvedené osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné.

9.3 Kupující bere na vědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně IČ a DIČ podnikatele. (dále společně vše jen jako "osobní údaje")

9.4 Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zapojujících se do procesu objednávky (dopravce, zaměstnanci) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.7 Kupující má možnost při nákupu dát souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů (pouze e-mailová adresa) srovnávacímu portálu za účelem získávání hodnocení kvality služeb.

9.8 Srovnávací portály se zavazují zajistit maximální  ochranu osobních údajů technickými a organizačními prostředky zabezpečení (softwarová ochrana, přístupová práva, povinnost mlčenlivosti zaměstnanců).

9.9 Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 5 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat  na Vaše případné stížnosti. Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.). Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě.

9.10 Přístup k těmto datům má zpracovatel a majitel obchodu : Roman Novák , dále jeho zaměstnanci, a to pouze za účelem vyřízení objednávky a případných reklamací a vedení účetnictví.

9.11 V případě kdy si přejete vymazat některá data, a lze to provést aniž by bylo narušeno účetnictví firmy. Můžete tak učinit emailovou zprávou na info@rono.cz  , kde napíšete,  jaká data si přejete vymazat. Vymazání dat (pokud to není v rozporu s daňovou evidencí) provedou uvedení zaměstnanci a to ihned po přečtení emailu, pokud to bude v rozporu s daňovou evidencí budete informováni  emailem.

9.12 Zabezpečení dat: ty které jsou uchovávány elektronicky, jsou zabezpečeny  heslem a přihlašovacím jménem, ty které je nutné uchovávat papírově, (např. některé reklamace, smlouvy) jsou v uzamčené kanceláři

9.13 Kupující potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

9.14 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Ohledně informací o zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na majitele obchodu Romana Nováka, e-mail: info@rono.cz

9.15 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.15.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.15.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.16 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Ohledně informací o zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na provozovatele obchodu e-mail : info@rono.cz

 

<< Zpět

 
 
Seo servis
Facebook Rono Twitter Rono Google+ Rono © PortalWeb.cz - tvorba web stránek

cena: 0 Kč